Вибір редакції

Лист могилянському султану

Студентський план дій новому президентові Могилянки. Напрацьований за підсумками студентської дискусії 13 листопада 2014 року, за 4 дні до виборів президента

Читання на 8 хвилин

Студентський план дій новому президентові Могилянки

Велике навчальне навантаження означає нижчу якість курсів. Новий закон про вищу освіту передбачає зменшення навчального навантаження. Це має бути не механічне переведення матеріалу в формат самостійного опрацювання, а якісне переформатування усіх навчальних програм.

Потрібно зменшити кількість обов’язкових курсів загальноосвітньої тематики. Часто вони викладаються на дуже низькому рівні. Викладачі на них рідко використовують результати актуальних наукових досліджень, натомість відтворюють застарілу підручникову інформацію.

Вибіркові курси. Буде краще, якщо обов’зковий для всіх курс академічного письма англійською на магістратурі читатимуть викладачі, які самі пишуть наукові статті англійською в конкретній галузі — лише вони можуть дати студентам потрібні практичні навички.

Потрібно зменшити кількість осіб в навчальній групі: 25 осіб на семінарському занятті — це профанація навчання.

Треба відмовитися від практики, коли кафедра чи університет централізовано записує всіх студентів на вибіркові дисципліни.

Варто заохочувати збільшення кількості англомовних курсів на бакалавраті. Окрім цього, необхідно працювати над збільшенням кількості іноземних мов, вивчення яких є безкоштовним.

Потрібно створити механізм перезарахування прослуханих закордоном курсів (за програмами обміну), навіть якщо вони не відповідають курсам, які передбачені навчальним планом в Могилянці.

Треба удосконалити поділ вибіркових курсів на цикли. Наразі віднесення курсів до циклів відбувається непрозоро, цей поділ часто позбавлений логіки. Деякі викладачі домовляються з певними кафедрами, щоб їхній курс віднесли до певного циклу. В результаті більшість студентів записуються саме на цей курс, бо не мають в цьому циклі достатньої кількості предметів і вибір стає безальтернативним.

Як мінімум, потрібно затвердити чіткі критерії віднесення курсів до певного циклу; створити загальну базу всіх курсів, які читаються в НаУКМА; і, відповідно до вироблених критеріїв, розподілити всі курси по різних циклах для кожної спеціальності. В ідеалі, потрібно залишити лише два цикли — цикл професійної підготовки та цикл вільного вибору студента.

Варто розглянути можливість відкриття в Могилянці військової кафедри. Оцінювання курсів. Потрібно створити електронну систему не лише кінцевого, а й поточного оцінювання курсів і роботи викладачів. За законом, результати оцінювання повинні регулярно публікуватися на сайті. Кожен курс і викладач має мати облікову картку на сайті, де будуть автоматично розміщуватися всі результати оцінювань. Ці результати можуть бути одним з критеріїв стимулювання/преміювання викладачів.

Потрібно більше уваги приділяти науково-технічній базі. Це стосується не лише технічних чи природничих, але і гуманітарних спеціальностей (студентам-історикам, наприклад, потрібні карти). На всій території навчального містечка треба провести мережу вільного швидкісного Wi-Fi.

Звичайно, ми маємо обмежені фінансові ресурси, але все ж найкращому університетові країни соромно не мати базових зручностей типу туалетного паперу і мила у вбиральнях, доступної питної води в корпусах.

Вільне відвідування лекцій. Немає жодного сенсу оголошувати відвідування лекцій обов’язковим. Оцінки за курси формуються за результатами роботи на семінарах, лабораторних, письмових робіт та різних форм контролю. Обов’язкове відвідування лекцій є не більш ніж декларативним. За це не можна підвищувати або знижувати оцінку — списки присутніх можуть хіба сформувати особисту неприязнь між викладачем і певними студентами, тобто загострити суб’єктивний фактор при оцінюванні. Якщо лекції будуть цікавими і корисними — їх відвідуватимуть без жодних зобов’язань.

Плагіат. На жаль, частина студентів Могилянки вважає, що якщо механічно скопіювати текст з інтернету, але поставити вкінці посилання, то це не плагіат. Поширеною є також практика копіювання робіт старших колег або друзів з інших спеціальностей.

Плагіату сприяє низька якість обов’язкових і частини вибіркових курсів (які є безальтернативними), відповідно, низькі вимоги викладачів до студентських робіт, відсутність перевірок на плагіат і відсутність покарань за нього. Потрібно проводити повноцінну антиплагіатну політику (в тому числі інформаційну кампанію), щоби в студентських середовищах було соромно зізнатися в плагіаті. Потрібно ліквідувати низькоякісні курси і ввести відповідальність для викладачів, які толерують плагіат. Потрібно відмовитися від рефератів — виду робіт, який найбільше заохочує до плагіату.

Корупція — це не лише хабарництво. Потрібно створити робочий механізм того, як має діяти, куди має звертатися людина, яка стикнулася з корупцією НаУКМА, або має підозори про її існування.

Треба провести аудит діяльності фінансових і господарських служб за останні роки (зокрема, ремонтів в гуртожитках, КМЦ, навчальних корпусах, проект нового гуртожитку на Троєщині). Потрібно створити онлайн-базу всіх приміщень НаУКМА, щоб кожен міг бачити ким і на яких умових вони використовуються, який прибуток від цього має університет. Треба запровадити систему онлайн-звітування про витрачання бюджетних коштів, а також коштів благодійних фондів і проектів.

Потрібно створити онлайн-базу всіх місць в гуртожитках і людей, які їх займають; встановити чіткі критерії поселення на різні місця і виключити людський фактор з цього процесу.

Управління університетом потрібно перевести в електронний формат. Треба впровадити електронний облік та документообіг. Велика частина процедур (запис на курси, подання на аудиторії) має бути автоматизована. Потрібно створити канали комунікації між адміністрацією і студентами (можливо, це має бути підрозділ внутрішніх комунікацій).

Студенти повинні мати можливість ознайомитися з усіма рішеннями адміністрації в зручному режимі без зайвих процедур (оптимальний варіант — публікація усіх без винятку рішень на сайті НаУКМА). Важливі для студентів рішення повинні завчасно обговорюватися зі студентською спільнотою. Адміністрація зобов’язана пояснювати студентам, чому вона приймає ті чи інші рішення.

Потрібно створити постійний канал зворотнього зв’язку, щоб студенти могли вносити свої пропозиції, побажання, скарги; і вони розглядалися на найвищому рівні.

Потребу в існуванні корпоративної угоди та диплому НаУКМА варто переглянути. У будь-якому разі треба чітко пояснювати студентам, які укладають корпоративну угоду, що диплом НаУКМА не є документом, який засвідчує здобуття вищої освіти. Відпрацювання внеску в розбудову краще замінити стажуванням (можливо, волонтерством) в підрозділах та досдідницьких центрах. Студенти самі прийдуть, якщо отримувані навички будуть їм справді потрібними.

Залучення студентів до кафедрального життя. Наразі студенти не мають жодного впливу на прийняття рішень на рівні кафедр. З одного боку, потрібна участь студентів у засіданнях кафедр (подібно до того, як це відбувається на рівні Вченої ради та рад факультетів). Голос студентів має бути врахований зокрема при формуванні навчальних програм та обраннях завідувачів кафедр.

Декан по роботі зі студентами і співробітники деканату повинні призначатися за згодою зі студентським самоврядуванням. Діяльність всіх підрозділів НаУКМА, як працюють зі студентами має бути краще координована. Вони повинні вести адекватний інформаційний супровід своєї діяльності і значно розширити час прийомних годин.

Потрібно обладнати в університеті місця для куріння. Заборона куріння на плацах призвела до того, що тепер всі курять на входах в Могилянку — це не найкраще впливає на імідж університету. Потрібно облаштувати нормальні місця для куріння в межах університетського містечка. Це сприятиме “поверненню життя на плаци” і дозволить якісно змінити перше враження гостей від НаУКМА.

Кампус без перепон. Треба ліквідувати паркани, стіни і загорожі, які ділять Могилянку. Потрібно відкрити:

  • прямий прохід першим поверхом 3 корпусу на плац;
  • прямі проходи між першим плацом, бібліотекою і площею навколо сонячного годинника;
  • прямий вихід з першого плацу (біля медпункту) і другого (між КМЦ і 5 корпусом) плаців на вулицю Іллінську;
  • прямий прохід між першим і другим плацом;
  • прямий прохід між парком КМЦ, 8 і 9 корпусами.

Безпека. Якщо охорона може гарантувати безпеку лише шляхом перетворення НаУКМА на режимний об’єкт — тоді нам потрібна інша охорона. Наявна система пропуску всеодно не убезпечує нас від бійок з молотками. Могилянка — не військове партійне училище, тут не повинно бути прохідних, а також обмежень входу на територію університету (не кажучи вже про перевірку студентських квитків, яка є неприпустимою). Охоронці мають перебувати на стаціонарних пунктах (не обов’язково на входах) і час від часу патрулювати територію. Потрібно створити систему швидкого виклику охорони в разі потреби (наприклад, шляхом популяризації короткого телефонного номеру).

Гуртожитки. Гостей в гуртожиках варто реєструвати на конкретного мешканця без обмежень, але він повинен нести повну відповідальність за дії гостей. Також потрібно розглянути можливість створення електронної системи проходу в гуртожитки, який би міг здійснюватися цілодобово.

Треба ліквідувати втручання адміністрації у вибори старости блоків та ради гуртожитків (як це відбувається в гуртожитку на Харківському шосе). Потрібно переглянути потребу існуваннія нічної чергової в гуртожитку на Троєщині.

Треба зробити прозорим розподіл нових меблів, матраців, столів чи будь-яких інших речей. Потрібно змінити вікна в гуртожитку на Харківському шосе і вирішити питання з водопостачанням на верхніх поверхах. Пральня в гуртожитку на Троєщині має працювати щодня, а не двічі на тиждень.

Записав Іван Вербицький